Fermin Onderzoek & Advies

Fermin Onderzoek & Advies kunt u inschakelen voor onderzoek naar sociale en stedelijke vraagstukken. Fermin Onderzoek & Advies heeft jarenlange ervaring met beleidsgericht en kwalitatief onderzoek Рinclusief interviews, casestudies en evaluaties Рen literatuurstudies naar migratie en integratie van migranten, sociale uitsluiting en maatschappelijke participatie, diversiteit en burgerschap in Nederland, Europa en buiten Europa.

Fermin Onderzoek & Advies is lid van het Onderzoekerscollectief. Het Onderzoekerscollectief is een samenwerkingsverband van zelfstandige onderzoekers in het sociaal domein.