Werkvelden

Fermin Onderzoek & Advies heeft ervaring met onderzoek naar:

 • Mengen in wooncomplexen ter bevordering van samenhang en integratie van statushouders en kwetsbare categorieën burgers;
 • Participatie, integratie en inburgering van EU-migranten, migranten van buiten de EU en vluchtelingen;
 • Lokale voorzieningen voor tijdelijke migranten;
 • Participatie en diversiteit op lokaal, regionaal en nationaal niveau;
 • Radicalisering en maatschappelijke participatie van jongeren;
 • Burgerschap, burgerinitiatieven en publieke participatie;
 • De deeleconomie en de ‘civic economy;
 • Stedelijke vraagstukken en beleid in Nederland, in Europa en de Europese Unie;
 • Armoede en andere vormen van  sociale uitsluiting; (bevordering van) sociale insluiting van marginale groepen;
 • Ontwikkelingsvraagstukken, migratie en duurzaamheid
 • Migratie, zowel bezien vanuit landen van herkomst als van bestemming.