Projecten

Alfons Fermin heeft projecten over tal van thema’s uitgevoerd:

 • Verkennend onderzoek naar institutioneel racisme bij de gemeente Utrecht. Eerste onderzoek naar institutioneel racisme bij een Nederlandse gemeente. Samen met Jurriaan Omlo en andere onderzoekers van het Onderzoekerscollectief.
 • Inventarisatie en analyse van evaluaties van aanpakken en interventies ter preventie van radicalisering die tussen 2019 en medio 2021 zijn uitgevoerd. Wat zijn werkzame elementen en geleerde lessen uit die evaluaties. Rapport voor Expertise-Units Sociale Stabiliteit van het ministerie van SZW, samen met Jurriaan Omlo.
 • Onderzoek naar ‘Diversiteit in de gemeenteraad. Ervaringen van raadsleden met een migratieachtergrond, 1986-2018’, samen met Zeki Arslan en Peter Zwaga van Platform Sociale Binding, in opdracht van de VNG en het ministerie van BZK.
 • Onderzoek in het kader van het programma Evaluatie van wet- en regelgeving in de gezondheidszorg bij het Nivel. Onderzoek naar de uitvoering van Wmo-beleid, de jeugdzorg en toezicht op de zorg.
 • Gemengde woonprojecten en bevordering van de (re-)integratie van marginale groepen en statushouders; projecten voor de Hogeschool Utrecht en voor het Kennisplatform Integratie & Samenleving.
 • Effecten van migratie en beleid voor migranten en mobiele EU-burgers in zowel landen en steden van herkomst als van vestiging. Verschillende discussie-papers voor het European Urban Knowledge Network (EUKN) voor EU werkgroepen over stedelijke en territoriale ontwikkeling. Samenstellen, redigeren en schrijven van Handbook of Urban Governance of Free Movement in the EU in samenwerking met onderzoekers van het IMAGINATION consortium en organiseren van een internationale conferentie in Rotterdam over het handboek.
 • Participatie, burgerschap en inburgering. Onder meer projecten bij de Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Utrecht en bij de Onderzoeks- en adviesgroep QA+ over dit thema.
 • Radicalisering onder jongeren. Onderzoek bij het Rotterdams Instituut voor sociaalwetenschappelijk beleidsonderzoek (RISBO) over islamitisch en extreem rechts radicalisme in Nederland voor het WODC (en Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid).
 • Integratie van migranten in steden en binnen het bedrijfsleven. Rapport geschreven voor The Hague Process on Refugees and Migration (THP).
 • Welzijn en arbeidsparticipatie van oudere migranten: diverse opdrachten voor FORUM, Instituut voor multiculturele vraagstukken.
 • Emigratie en immigratie van hoger opgeleiden. Onderzoeksprojecten voor FORUM, Instituut voor multiculturele vraagstukken (emigratie van Turkse jongeren) en voor het ministerie van EZ (samen met PWC, over arbeidsmigratiesystemen).
 • Motieven voor emigratie. Zo heb ik meegewerkt aan een internationaal onderzoek naar emigratie vanwege achteruitgang van de natuurlijke leefomgeving: ‘Environmental change and forced migration scenarios’ (EACH-FOR; Sixth Framework Programme)
 • Ontwikkelingsvraagstukken. Dit thema komt aan bod in een rapport voor THP, in opdrachten voor PSO Capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden en het werk voor het Unite For Body Rights Programme van de SRHR Alliance.

Ervaring met lesgeven over onderzoeksvaardigheden:

 • Werkcolleges onderzoeksvaardigheden geven aan voltijd- en deeltijdstudenten van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) en HBO-Rechten, Instituut voor Recht van de Hogeschool Utrecht.

Ervaring met onderzoekscoördinatie:

 • Coördinatie van onderzoek, in teamverband uitvoeren van onderzoek, schrijven van publicaties en inhoudelijke voorbereiding van bijeenkomsten over stedelijke vraagstukken en beleid in Europa op diverse terreinen voor het European Urban Knowledge Network; o.a. over de civic economy (deeleconomie), de Europese stedelijke agenda, stedelijke armoede en de economisch ontwikkeling van kleine en middelgrote steden in Europa.