Fermin Onderzoek & Advies

Fermin Onderzoek & Advies kunt u inschakelen voor onderzoek naar sociale en stedelijke vraagstukken en voor evaluaties van beleid en projecten. Fermin Onderzoek & Advies heeft jarenlange ervaring met beleidsgericht en kwalitatief onderzoek en evaluatiestudies op het terrein vanĀ  sociale in- en uitsluiting, discriminatie en racisme, maatschappelijke participatie en burgerschap, diversiteit en inclusie.

Fermin Onderzoek & Advies is lid van het Onderzoekerscollectief. Het Onderzoekerscollectief is een samenwerkingsverband van ervaren zelfstandige onderzoekers in het sociaal domein.

Alfons Fermin beschikt over een breed netwerk van ervaren zelfstandige onderzoekers waarmee hij regelmatig samenwerkt bij het ontwikkelen en uitvoeren van projecten. De laatste jaren werkt hij veel samen met Jurriaan Omlo van Bureau Omlo, onderzoekers van het Onderzoekerscollectief en Zeki Arslan en Peter Zwaga van Platform Sociale Binding. Door zijn netwerk kan Alfons voor de uitvoering van projecten snel een professioneel team samenstellen.